fbpx
Krepšelis0prekių

Cart

Sveiki, SvečiasČia, galite prisijungti
Prisijungti
0
0
Krepšelis0prekių

Cart

Aprašymas

  • „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funkcija optimizuojama remiantis esama darbo temperatūra. Gamtai nekenkiančio dizaino įrenginys užtikriną nepriekaištingą veiksmingumą.
  • „EHS Split“ yra universali sistema, galinti šildyti grindis ir vandenį (įskaitant vandenį radiatoriuose). Mūsų vandens įrenginys gali būti suderinamas su įvairiais papildomais gaminiais, pavyzdžiui, termostatais, saulės plokštėmis ir atsarginiais katilais.

  • „EHS Split“ yra patobulinimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus ventiliatorius ir režimas „Silent“ užtikrina ramybę naktį. EHS sistema sukuria idealias gyvenimo sąlygas.

  • ,, EHS Split” lauko įren­gi­nys yra prijung­tas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (BKV) talpykla ir paten­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir užtikrinti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­rių šildymą.
  • Nauja­sis, pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100m – 150km atstumu.
  • Sumažina energijos vartojimą ir taupo pinigus; Įvairios energijos taupymo funkcijos
  • Taupykite energiją pasitelkę pažangias funkcijas. 2 zonų valdymas optimizuoja temperatūrą dviejose atskirose zonose. Fotovoltinė funkcija tikrina saulės baterijų plokščių būseną ir sumažina tinklo elektros energijos naudojimą. O „Smart Grid Ready“ funkcija padeda naudoti ekonomiškus ir tvarius energijos variantus.

  • Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir pagalbiniais kati­lais.
  • Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.
  • Spren­di­mas sukur­tas pagal kompak­tišką vidiniame bloke inte­gruotą vandens ruošimo įren­ginį, kuriame yra 260 l  talpos buitinė karšto vandens talpykla.
Vidinio bloko modelis AE260RNWSEG/EU
Išorinio bloko modelis AE040RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -25~35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C 10~46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C -25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW 4.4
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW 5
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW 4.2
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW 3.9
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW 4.6
Šildymo galia, esant -15°C, kW 4
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW 3.48
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW 0.85
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW 1.09
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW 1.55
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A 3.9
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A 4.9
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 20
Šaltnešio tipas R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg/tCO2e 1.2 / 0.81
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m 15
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) A++
Boilerio energijos efektyvumo klasė A+
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 4.4
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP 5.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER 4.59
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP 3.82
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP 3.85
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP 2.95
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP 2.97
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP 2.56
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP 2.38
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP 4.58
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min 40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 26/26
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 46/44
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 880x638x310
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 595x1800x700
Išorinio bloko svoris, kg 46.5
Boilerio svoris, kg 136
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 6.35 (1/4″)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) 15.88 (5/8″)
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm 28/28
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm 22/22
Rekomenduojamas saugiklis, A 20
PdesignH (LWT 35°C) 5
Kompresoriaus tipas BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis UB4TN8200FE4SS
Kompresoriaus tepalų tipas POE
Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW 3 (230V)
Karšto vandens talpos tūris, L 200
Maksimali vandens temperatūra, °C 70
Vandens srautas (min/std/max), LPM 7.0 / – / 48.0
Išsiplėtimo indas, L 8