Cituojant Europos Sąjungos pateiktą dokumentą:

„(… ) Preliminarioje sutartyje numatyta uždrausti mažus (<12 kW) monoblokinius šilumos siurblius, kuriuose yra fluorintų dujų, kurių šildymo potencialas ne mažesnis kaip 150 (GWP). Draudimas bus įvestas 2027 m. , o galutinis jis įsigalios 2032 m. .“ ir „Preliminarioje sutartyje nustatytas draudimas naudoti tam tikrą įrangą, reikalingą esamai įrangai aptarnauti. Nuo 2025 m. prietaisai, naudojantys didelį šiltnamio efektą sukeliančias fluorintas dujas, bus uždrausti, nebent jie būtų regeneruojami arba perdirbami. Tokiu atveju išimtis bus taikoma galioja iki 2030 m. (… )“

Tai dideli pokyčiai, kurie turės įtakos šilumos siurblių pramonei, nes nustatysime naujus standartus. Ar šie pakeitimai paveiks jūsų prisijungimo prie šių įrenginių strategiją?

📰 2023 m. spalio 5 d. Europos Sąjungos Tarybos pranešime spaudai atkreipiamas dėmesys į fluorintas dujas naudojančių prietaisų pardavimo ir aptarnavimo apribojimus.

Šie pokyčiai turės didelę įtaką sektoriui ir privers prisitaikyti prie naujų taisyklių. O kokios jūsų mintys šia tema? ☺