Grind懦 automatika (taip da啪niausiai vadinama), u啪tikrina kiekvienos patalpos temperat奴rin寞 valdym膮.

Tai atliekama u啪darant 拧ildymo kont奴r膮 (kuomet patalpa pa拧ilus iki u啪duotos temperat奴ros) aktuatoriaus (arba kitaip pavaros) pagalba.

Tokiu b奴du i拧vengiama patalp懦 perkaitimo ir palaikoma s膮lyginai norima temperat奴ra kitose erdv臈se.

Pvz. Miegamajame +21C

Vonioje +24C

Svetain臈je +23C ir t.t.

U啪tikrinamas komfortas ir tiksli kontrol臈.

Pagrindinis valdymo blokas montuojamas kolektorin臈s patalpoje, sujungiamas su aktuatoriais ir priregistruojant patalpos termostatus.

艩iuo atveju prie EU-L-4 WiFi valdymo bloko galima papildomai registruoti:

Lang懦 jutiklius

Bevieles pavaras, kurias galima montuoti ir ant radiatori懦

Patalp懦 termostatai, priklausomai nuo technini懦 galimybi懦, gali b奴ti susieti:

Bevieliu b奴du

Laidiniu b奴du

Esant poreikiui, parenkame, suderiname projekt膮 ir pasi奴lome vis膮 reikiam膮 寞rang膮.

Taip pat, galime pasi奴lyti ir partneri懦/montuotoj懦 paslaugas, kurie visk膮 sumontuot懦.

漠 visas u啪klausas atsakome nemokamai